Lale Baba Tepesi

Lale Baba yada Lala Baba Tepesi, Anafartalar Suvla Koyu mevkinde yer alan Küçük Kemikli burnu güneyinde yer alır.

Lale Baba Tepesi

Koordinat:

40° 17´ 538.42" K - 26° 14´ 47.65" D

Kuzeyinde Tuzla Gölü, Suvla Körfezi doğusunda Tuzla Gölü,  güneyinde Ege Denizi, batısında Küçük Kemikli Burunu ve Suvla Körfezi bulunmakta olup 49 metre yüksekliğindedir.

25 Nisan çıkarmaları sırasında Anafartalar bölgesinde 77’inci Piyade Alayı 3’üncü Piyade Taburu bulunmaktaydı ve kıyı bölgesi zayıf kuvvetlerle tutulmuştu. Anzac koyu içine yapılan top atışlarının gözetlemesi ve düzeltmesinin Lale Baba’dan yapıldığı hükmüne varan Anzac Kolordusu tarafından 2 Mayıs günü görevlendirilen 50 kişilik müfreze ile Lale Baba’ya baskın düzenlenmişti. Burada rastladıkları 17 kişilik gözetleme postasını gafil avlayan müfreze aldıkları esirlerle geri dönmüştü. Bölge mayısın ortalarından itibaren Bursa Jandarma Taburu tarafından korunmuştu.

6 Ağustos gecesi Küçük Kemikli Burnu’nun güneyine çıkan İngiliz 9’uncu Kolordu birliklerinin ilk muharebeye tutuştukları yer Lale Baba olmuştu. Bursa Jandarma Taburu’ndan bir posta tarafından tutulan tepeye saldıran 32’nci Tugaya mensup 2 tabur büyük mukavemet ile karşılaşmıştı. Düşmanına %30 zayiat verdirerek geri çekilen posta Pırnar Tepe’de bulunan bölüğüne katılmıştı.

9‘uncu İngiliz Kolordusu’nca Lale Baba bölgesinde muharebelerin devamı boyunca cephe gerisi teşkiller, ihtiyatların toplanma bölgesi,  birlik karargâhları ve komuta yerleri tesis edilmişti.
Lala Baba
Lale Baba
Kaynak: canakkalemuharebeleri1915.com

Yorumlar